Sjuk eller skadad och ska resa utomlands? Tänk på det här.

Din hemförsäkring gäller om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka under resan. Men om du behandlas för en sjukdom eller skada redan när du reser från Sverige kanske du måste stå för kostnaden själv om du blir sämre utomlands. Se därför till att göra en så kallad medicinsk förhandsbedömning, även om din läkare sagt att du kan resa.

Om du har en allvarlig sjukdom eller en skada kan en resa vara en påfrestning på  kroppen, särskilt om du reser med flyg. Om ditt tillstånd blir sämre under resan och du behöver vård utomlands är det inte säkert att din försäkring täcker kostnaderna. Se därför till att få en medicinsk förhandsbedömning från ditt försäkringsbolag innan du reser. Då får du veta ifall din försäkring täcker kostnader kopplade till din sjukdom.

Hur gör jag för att få en medicinsk förhandsbedömning?

Om du blir akut sjuk eller skadar dig under resan

Om du inte var sjuk innan resan och blir akut sjuk eller skadad under din vistelse utomlands, så pass allvarligt att du behöver läggas in på sjukhus, kontakta SOS International. Vid mindre allvarliga fall kan du kontakta närmaste läkare för vård, du kan enkelt hitta närmaste vårdgivare i vår app.  Be om ett läkarintyg som tydligt beskriver diagnos, eventuell ordination om vila med mera och spara alla handlingar och kvitton.

Vad gäller om jag blir sjuk på resan?

Se alla nyheter