Tillfällig amorteringsfrihet

Under 2020 och 2021 har det funnits möjlighet att pausa amorteringen på bolån. Amorteringskravet återinförs den 31 augusti 2021 och därmed avslutas amorteringsfriheten.

Finansinspektionen har beslutat att amorteringskravet ska återinföras den 31 augusti 2021. Vår privatekonom Emma Persson svarar på frågor kring återinförandet och amorteringskravet här

Vad innebär tillfällig amorteringsfrihet?

Tillfällig amorteringsfrihet var en möjlighet att pausa amorteringen på bolån till och med 31 augusti 2021.

Vad händer när perioden för min amorteringsfrihet är slut?

Amorteringen startar igen vid den tidpunkt som vi kommit överens om utan att du behöver göra något.

Kan jag få förlängning av min amorteringsfrihet när den amorteringsfria perioden är slut?

Den tillfälliga amorteringsfriheten enligt bankens beslut gäller fram till 31 augusti 2021. Efter det återgår du till din tidigare amorteringsplan enligt amorteringskravet.

Företagskund hos oss?

Varje företag är unikt och vi kommer sträva efter att hitta lösningar som passar för ditt företag. Ring ditt lokala kontor så tidigt som möjligt för att vi ska kunna bedöma företagets situation, ge god rådgivning och hitta anpassade lösningar.