Vanliga frågor om Bo kvar-försäkringen i samband med Corona

Bo kvar ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Med anledning av det rådande läget har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Bo kvar-försäkringen ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Vi får med anledning av läget en hel del frågor. Vi har samlat de vanligaste frågorna nedan, men om du känner att du inte fått svar på just din fråga så tveka inte att kontakta oss.

Jag har blivit permitterad och har arbetslöshetsförsäkring. Får jag ersättning nu?

Du som blivit permitterad har fortfarande en anställning och är inte arbetslös i försäkringens mening.

Jag har en försäkring och nu har jag blivit uppsagd. Vad händer nu?

För dig som tecknat försäkringen före den 1 februari 2021:
Försäkringen ersätter dig som haft en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka när du blir uppsagd. Du måste ha arbetat i minst tre sammanhängande månader eller längre efter att försäkringen tecknades, så kallad kvalifikationstid. Efter det att du varit arbetslös i 30 dagar ersätter försäkringen i upp till 12 månader för just den här arbetslöshetsperioden.

För dig som tecknat försäkring från och med 1 februari 2021:
Försäkringen ersätter dig som blivit uppsagd från en tillsvidareanställning eller i förtid från en visstidsanställning avsedd att pågå i minst 12 månader. Visstidsanställningen ska ha ett i förväg bestämt slutdatum. Du måste ha arbetat i minst sex sammanhängande månader eller längre efter att försäkringen tecknades, så kallad kvalifikationstid. Under kvalifikationstiden ska du ha varit tillsvidareanställd eller haft en visstidsanställning avsedd att pågå i minst 12 månader. Du ska också ha arbetat minst 16 timmar per vecka. Du som varit provanställd under kvalifikationstiden kan räkna in den tiden om provanställningen övergått till tillsvidareanställning. Efter det att du varit arbetslös i 30 dagar ersätter försäkringen i upp till 12 månader för just den här arbetslöshetsperioden.

Jag blev varslad och köpte försäkringen direkt. Några problem?

Du kan inte få ersättning om du blir varslad om arbetslöshet eller uppsagd under kvalifikationstiden. Vi betalar inte ersättning om du haft kännedom om kommande varsel eller arbetslöshet när du tecknade försäkringen. Om företaget du arbetar på går ut med information om varsel så räknas det som att du har kännedom om ett kommande varsel.

Jag är småföretagare. Kan jag nyttja Bo Kvar för att hjälpa mitt företag?

Nej, försäkringen gäller inte för företagare. Om du är osäker på om du räknas som företagare så hittar du mer information i våra villkor.

För fullständig information om vad försäkringen ersätter, se villkoren