Vanliga frågor om Bo kvar-försäkringen i samband med Corona

Bo kvar ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Med anledning av det rådande läget har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Bo kvar-försäkringen ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Vi får med anledning av läget en hel del frågor. Vi har samlat de vanligaste frågorna nedan, men om du känner att du inte fått svar på just din fråga så tveka inte att kontakta oss.

Jag har blivit permitterad och har arbetslöshetsförsäkring. Får jag ersättning nu?

Du som blivit permitterad har fortfarande en anställning och är inte arbetslös i försäkringens mening.

Jag tecknade försäkringen och en månad senare blev jag uppsagd. Vad händer nu?

Försäkringen ersätter dig som haft en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka när du blir uppsagd. Du måste ha haft försäkringen i minst tre sammanhängande månader innan du blir uppsagd för att den ska gälla. Efter det att du varit arbetslös i 30 dagar ersätter försäkringen i upp till 12 månader för just den här arbetslöshetsperioden.

Jag blev varslad och köpte försäkringen direkt. Några problem?

Du kan inte få ersättning om du blir varslad om arbetslöshet eller uppsagd under de tre första månaderna från att du köpte försäkringen. Vi betalar inte ersättning om du haft kännedom om kommande varsel eller arbetslöshet när du tecknade försäkringen. Om företaget du arbetar på går ut med information om varsel så räknas det som att du har kännedom om ett kommande varsel.

Jag känner mig stressad och orolig för hur coronaviruset påverkar min familj och mitt jobb. Kan försäkringen hjälpa?

Ta gärna hjälp av det samtalsstöd som ingår i Bo kvar. Beroende på vilket område du behöver hjälp inom får du prata med antingen en psykolog, jurist, ekonom eller en hälsocoach. Chefer eller HR-ansvariga som behöver stöttning, exempelvis i svåra medarbetarsamtal, kan nyttja Chefsstödet.

Jag är småföretagare. Kan jag nyttja Bo Kvar för att hjälpa mitt företag?

Nej, försäkringen gäller inte för företagare. Om du är osäker på om du räknas som företagare så hittar du mer information i våra villkor.

Har ni förslag på alternativa sätt att trygga sin ekonomi i dessa tider?

Om du drabbas av inkomstbortfall kopplat till coronaviruset kan din bank ge dig tillfällig amorteringsfrihet vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara arbetslöshet, varsel, permittering eller minskad orderingång som är relaterade till coronavirusets spridning. Läs mer om tillfällig amorteringsfrihet här. Fler tips på hur du kan trygga din ekonomi i osäkra tider hittar du hos Konsumentverket.

För fullständig information om vad försäkringen ersätter, se villkoren