Corona - Så gäller din försäkring

Här får du svar på hur dina försäkringar gäller i samband med spridningen av coronaviruset.

Så gäller din reseförsäkring

Reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Här är vad som gäller om du vill ställa in en bokad resa, om din resa blir inställd eller om du befinner dig i ett område drabbat av coronaviruset.

  • Kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din reseförsäkring gäller. UD avråder nu från icke nödvändiga resor till alla länder.
  • Om du reser trots att UD avrått så gäller inte reseförsäkringen.Tänk på att du tar en stor risk om du reser utan försäkring.

Avbeställningsskyddet i reseförsäkringen ersätter inte avbokning av en planerad resa på grund av att UD avråder från resa.

Vi rekommenderar dig att kontakta din researrangör eller flygbolag för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet finns i vårt utökade reseskydd. Det utökade reseskyddet ingår per automatik i vissa reseförsäkringar medan andra kan komplettera med det. För att ta reda på om det utökade reseskyddet ingår i din försäkring se dina villkor.

Har du betalat minst 75 procent av resan med Länsförsäkringars bank- och betalkort har du också ett avbeställningsskydd. 

Avbeställningsskyddet i reseförsäkringen gäller inte om en resa ställs in av resebolaget eller på grund av myndighetsbeslut.

Beroende på hur du har köpt din resa så gäller olika villkor. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ditt flygbolag, resebyrå eller Konsument Europa.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet finns i vårt utökade reseskydd. Det utökade reseskyddet ingår per automatik i vissa reseförsäkringar medan andra kan komplettera med det. För att ta reda på om det utökade reseskyddet ingår i din försäkring se dina villkor.

Har du betalat minst 75 procent av resan med Länsförsäkringars bank- och betalkort har du också ett avbeställningsskydd. 

Hemresa

Vår reseförsäkring ersätter inte en hemresa om du måste evakueras för att undvika smitta eller på grund av oro.

Hemresa om du blir akut sjuk

Om du blir akut sjuk betalar försäkringen ut nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Om du inte kan resa hem som planerat

Om du tvingas stanna kvar på resmålet i mer än 45 dagar på grund av exempelvis inställt flyg, karantän eller myndighetsbeslut, och endast har en hemförsäkring, kan vi förlänga ditt försäkringsskydd. Det gäller även dig som har försäkringen Tillfällig utlandsvistelse och tvingas stanna kvar på resmålet längre än planerat. Kontakta oss snarast om du behöver förlänga försäkringsskyddet eftersom du måste teckna den innan din nuvarande försäkring upphör att gälla.

Du behöver vara uppmärksam på att försäkringen inte gäller för sjukdom eller händelser som har samband med coronaviruset efter tre månader - räknat från UD:s avrådan den 14 mars.

Om UDs avrådan upphör efter den 15 juli gäller din försäkring som vanligt enligt försäkringsvillkoren och ditt försäkringsbrev.

Karantän

Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd. Har du blivit sjuk gäller reseskyddet som vanligt för nödvändiga och skäliga vårdkostnader.

Om du befinner dig inom EU kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning genom Försäkringskassan.

Om du är på plats och behöver hjälp

Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International som är Länsförsäkringars larmcentral. Tel: +46-8-670 4000.

Reseskydd med bankkort

Om du har betalat minst 75 procent av din resa med Länsförsäkringars bank- eller betalkort ingår ett extra reseskydd med bland annat avbeställningsskydd om du har ett läkarintyg.

Mer om reseskyddet i ditt bank- och betalkort.

Om du själv avbokat din resa är det researrangörens avbokningsregler som gäller. Kontakta den researrangör som är aktuell för just din resa. Du kan till exempel ha betalat avgifter och skatter som då ska återbetalas.

I ditt bankkort har du även ett köpskydd som ger dig möjligheten att reklamera en vara eller tjänst om den inte levereras, som exempelvis en flygresa som blir inställd utan att du själv har avbokat den. I första hand ska du alltid kontakta butiken eller företaget du har handlat hos och begära ersättning. Om det inte fungerar så kontakta oss så snabbt som möjligt för att göra en reklamation av ditt kortköp. 

Mer om reklamation av köp och uttag

Information från UD

Läs den senaste informationen från UD

UD avråder från resor till alla länder

Läs mer om vad en avrådan från UD innebär

Så gäller din företagsförsäkring

Här är vad som gäller för företagsförsäkringarna tjänstereseförsäkring, avbrottsförsäkring och smittavbrottsförsäkring.

Vid tjänsteresa

  • Kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din tjänstereseförsäkring gäller.
  • Om du reser trots att UD avrått så gäller inte tjänstereseförsäkringen.

Avboka tjänsteresa till land som UD avråder att resa till

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller enbart om du själv blivit sjuk innan avresa och inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning från försäkringen om du avbokar eller väljer att inte resa på grund av oro.

Vi rekommenderar dig att kontakta din researrangör eller flygbolag för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan.

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller inte om en resa ställs in av resebolaget eller på grund av myndighetsbeslut.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med ditt flygbolag eller researrangör.

Så gäller tjänstereseförsäkringen

Du som redan är på resmålet när UD:s avrådan kommer har ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i tre månader från utbrottet.

Hemresa på grund av risk för att smittas av coronavirus

Vår tjänstereseförsäkring ersätter inte en hemresa för att undvika smitta eller på grund av oro.

Hemresa om du blir akut sjuk

Om du blir akut sjuk betalar försäkringen ut nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Karantän

Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd. Har du blivit sjuk gäller reseskyddet som vanligt för nödvändiga och skäliga vårdkostnader.

Om du befinner dig inom EU kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning genom Försäkringskassan.

Om du är på plats och behöver hjälp

Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International som är Länsförsäkringars larmcentral. Tel: +46-8-670 4000.

Vid avbrott i verksamheten

Genom försäkringen Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (Sjukavbrottsförsäkring) får du bidrag för företagets försäkrade fasta kostnader om det blir avbrott i verksamheten på grund av att du själv eller någon annan försäkrad nyckelperson drabbas av sjukdom, olycksfall eller dör.

Avbrottsförsäkringen gäller enbart om det inträffar en ersättningsbar faktisk skada i verksamheten, exempelvis en brand eller inbrott, som leder till ett avbrott. Om du måste genomföra ett evenemang utan publik, begränsat antal eller ställa in helt kan du inte få ersättning från avbrottsförsäkringen. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av att det konstaterats smitta i den försäkrade verksamheten.

Jag driver en restaurang i en arena där man nu ställt in evenemang, kan jag få ersättning för uteblivna intäkter?

Nej, avbrottsförsäkringen gäller endast om tillträde till verksamheten hindras genom avspärrning som är beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet. Du kan inte få ersättning från avbrottsförsäkringen för uteblivna intäkter på grund av oron för coronaviruset. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av konstaterad smitta i den försäkrade verksamheten.

Försäkringen gäller inte vid uteblivna leveranser på grund av att leverantören inte kan leverera med anledning av corona. Leverantörsavbrott gäller om det inträffat en ersättningsbar egendomsskada hos leverantören som leder till att du inte kan få leveranser till din verksamhet. 

Det finns ingen försäkring som gäller om dina medarbetare sitter i karantän och måste jobba hemifrån.

Det finns ingen försäkring som gäller om dina kunder uteblir och verksamheten påverkas.

Så gäller bo kvar-försäkringen

Bo kvar ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Med anledning av det rådande läget har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Bo kvar-försäkringen i samband med corona

Så gäller sjukvårdsförsäkringen

Coronaviruset omfattas av Smittsskyddslagen och därför gäller inte sjukvårdsförsäkringen, varken för privatpersoner eller företag. Vid andra sjukdomar och åkommor gäller sjukvårdsförsäkringen som vanligt. Har du frågor om coronaviruset så hänvisar vi dig till Folkhälsomyndigheten för att få den senaste informationen.

Frågor och svar om sjukvårdsförsäkringen och coronaviruset

Använd gärna samtalsstödet

I oroliga tider kan det vara bra att få professionell stöttning. Många väljer därför att nyttja det samtalsstöd som ingår i sjukvårdsförsäkringen. Beroende på vilket område du behöver hjälp inom får du prata med antingen en psykolog, jurist, ekonom eller en hälsocoach. Chefer eller HR-ansvariga som behöver stöttning, exempelvis i svåra medarbetarsamtal, kan nyttja motsvarande stöd för chefer.