Corona - Så gäller din försäkring

Här får du svar på hur dina försäkringar gäller i samband med spridningen av coronaviruset.

Så gäller din reseförsäkring

Reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Här är vad som gäller om du tänker resa utomlands, vill ställa in en bokad resa, om din resa blir inställd eller om du befinner dig utomlands.

  • Kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din reseförsäkring gäller. UD avråder fortfarande från resor till de flesta länder.
  • Om du reser trots att UD avråder, behöver du vara uppmärksam på att din reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen, inte gäller om du blir sjuk i covid-19.

Frågor och svar

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag vill ställa in en planerad resa?

Avbeställningsskyddet finns i vårt utökade reseskydd. Det utökade reseskyddet ingår per automatik i vissa hemförsäkringar medan andra behöver komplettera med det. För att ta reda på om det utökade reseskyddet ingår i din hemförsäkring kan du läsa mer om reseförsäkringen.

Avbeställningsskyddet gäller om du blir akut sjuk innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. Vi rekommenderar dig att kontakta researrangören eller flygbolaget för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan. Du kan också läsa om dina rättigheter hos Konsument Europa

Har du betalat minst 75 procent av resan med Länsförsäkringars bank- och betalkort har du också ett avbeställningsskydd. 

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag reser till ett land som UD nu inte längre avråder från att resa till?

Reseförsäkringen gäller som vanligt, dvs om du insjuknar akut eller drabbas av ett olycksfall och behöver söka läkarvård på resmålet.

Även om UD har hävt avrådan från resor till flera länder i Europa betyder det inte att allt är som vanligt. Du som planerar att resa rekommenderas att förbereda dig noga, hålla dig uppdaterad och hela tiden följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Om smittspridningen ökar kan ett land väldigt snabbt besluta om vilka andra länders medborgare det vill släppa in, testning av resenärer, karantänsregler, utegångsförbud mm. Det är inte heller självklart att turister tas emot i sjukvården. Vi ersätter inte merkostnader, reseavbrott m.m. om du måste sitta i karantän på grund av risk för smittspridning. 

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag reser utomlands trots UD:s avrådan?

Så länge UD avråder från resor utomlands behöver du vara uppmärksam på att din reseförsäkring, som ingår i hemförsäkringen, inte gäller för skador som har samband med situationen som gör att UD avråder. Det innebär att försäkringen inte gäller alls om du blir sjuk i covid-19. Men det innebär också att vi inte ersätter merkostnader, reseavbrott mm om du måste sitta i karantän eller inte kan ta dig hem.

Svenska ambassader och konsulat kan ha begränsade möjligheter att bistå svenskar på plats och kommer inte att kunna hjälpa med transport till Sverige för den som har svårt att ta sig hem.

Kolla upp och följ reserekommendationerna på UD:s webbplats. Läs mer om vad avrådan från UD innebär. Det är fortfarande ett rörligt läge och därför är det viktigt att du som resenär håller dig informerad lokalt och de lokala anvisningar som råder.

Ladda gärna ned UD:s app Resklar.

Jag har varit sjuk i covid-19 men känner mig frisk nu och vill resa. Hur gäller min försäkring?

Försäkringen gäller som vanligt om du reser till land dit UD inte längre avråder från resor.

Men - det finns en risk för att försäkringen inte gäller på grund av ditt hälsotillstånd. Du bör därför göra en medicinsk förhandsbedömning av hur din sjukdom kan påverkas av resan. Försäkringen ersätter inte kostnader för vård om din sjukdom förvärras när du är utomlands. Covid-19 är en ny sjukdom och man vet därför fortfarande inte om sjukdomen kan innebära problem på sikt som exempelvis nedsatt lungfunktion.

Här kan du läsa mer om Medicinskt förhandsbesked

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag vill åka hem på grund av oro?

Försäkringen ersätter inte en hemresa för att undvika smitta eller på grund av oro.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag blir akut sjuk utomlands?

Om du redan var på resmålet när UD:s avrådan om resor utomlands kom och blir akut sjuk, betalar hemförsäkringen nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Efter tre månader, räknat från UD:s avrådan den 14 mars, gäller inte försäkringen om du blir sjuk i covid-19 eller vid andra händelser som är relaterade till covid-19, exempelvis om du hamnar i karantän eller inte kan ta dig hem. Det här gäller för alla de länder som UD avråder från att resa till och så länge avrådan kvarstår.

Jag har en försäkring för längre utlandsvistelse och kan inte resa hem som planerat, vad ska jag göra?

Du som har försäkringen Tillfällig utlandsvistelse och tvingas stanna kvar på resmålet längre än planerat, kan förlänga din försäkring. Kontakta oss snarast om du behöver förlänga försäkringsskyddet eftersom du måste teckna och betala innan din nuvarande försäkring upphör att gälla.

Efter tre månader, räknat från UD:s avrådan den 14 mars, gäller inte försäkringen om du blir sjuk i covid-19 eller vid andra händelser som är relaterade till covid-19, exempelvis om du hamnar i karantän eller inte kan ta dig hem. Det här gäller för alla de länder som UD avråder från att resa till och så länge avrådan kvarstår. Om du fortfarande är kvar på resmålet när avrådan upphör gäller din försäkring som vanligt enligt försäkringsvillkoren och ditt försäkringsbrev.

Så gäller din bilförsäkring

Ska du resa med bil i Europa? Det kan bli väldigt annorlunda

Nu öppnar UD upp för resor till vissa länder och en del kommer våga ta sig ut i Europa med bil. Men många länder i Europa som har haft en tuff nedstängning kämpar fortfarande med att komma igång. Det innebär att allt på semesterdestinationen kanske inte kommer fungera normalt. Att snabbt arrangera boende, hyrbil eller en hemresa om bilen eller motorcykeln går sönder, kan just nu bli svårare än i normala fall.

Länsförsäkringar samarbetar med SOS International som har beredskap att hjälpa kunder som väljer att ta bilen i sommar. Det som blir en utmaning är att utbudet som vi är vana vid i Europa men även i Sverige inte är på samma nivå som tidigare.

Tillsammans med SOS International arbetar vi för att lösa alla tänkbara situationer som kan uppstå på resan och denna sommar är inget undantag. Men många av de branscher som kämpar extra hårt just nu är bland annat hyrbilsföretag, verkstäder och bärgare. Det kan även påverka tillgången till hotellrum och andra transporter som tåg, buss eller flyg. Det kan även innebära att, om din bil måste bärgas, du inte får följa med bärgaren i förarhytten som är vanligt annars.

SOS Internationals nätverk fungerar i dagsläget i samtliga EU och EES länder samt i alla Gröna kortet-länder och de kan erbjuda hjälp enligt försäkringsvillkoren.

Läs mer om Gröna kortet-länder

Läs mer hos SOS International
Bilsemester utomlands - lokala förutsättningar kan skapa problem
Tips och råd inför bilsemester i Sverige

Gäller bilförsäkringen precis som vanligt om jag reser med min bil i länder som UD avråder från resor till?

Den vanliga bilförsäkringen gäller, men i de länder UD avråder från resor ersätts inte eventuella merkostnader vid en skada som kan uppstå på grund av att landet exempelvis stänger sina gränser eller verkstäder med anledning av coronapandemin.

Om du är utomlands och behöver hjälp

Om du befinner dig utomlands och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International som är Länsförsäkringars larmcentral. Tel: +46-8-670 4000.

Reseskydd med bankkort

Om du har betalat minst 75 procent av din resa med Länsförsäkringars bank- eller betalkort ingår ett extra reseskydd med bland annat avbeställningsskydd om du har ett läkarintyg.

Mer om reseskyddet i ditt bank- och betalkort.

Om du själv avbokat din resa är det researrangörens avbokningsregler som gäller. Kontakta den researrangör som är aktuell för just din resa. Du kan till exempel ha betalat avgifter och skatter som då ska återbetalas. Om du har betalat genom ett konto i Länsförsäkringar Bank ska du begära återbetalningen direkt till ditt konto i stället för att få en utbetalningsavi, då vi inte tar emot utländska checkar. 

Information från UD

Läs den senaste informationen från UD

UD:s reseinformation

UD - frågor och svar om reseavrådan

Information från Hallå Konsument

Dina rättigheter som konsument

Så gäller din företagsförsäkring

Här är vad som gäller för företagsförsäkringarna tjänstereseförsäkring, avbrottsförsäkring och smittavbrottsförsäkring.

Vid tjänsteresa

  • Kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din tjänstereseförsäkring gäller. UD avråder fortfarande från resor till de flesta länder.
  • Om du reser trots att UD avråder, behöver du vara uppmärksam på att din tjänstereseförsäkring, inte gäller om du blir sjuk i covid-19.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag vill ställa in en planerad tjänsteresa?

I tjänstereseförsäkringen har du ett avbeställningsskydd. Det gäller om du blir sjuk innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. Vi rekommenderar dig att kontakta din researrangör eller flygbolag för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om min tjänsteresa blir inställd?

Avbeställningsskyddet som du har i tjänstereseförsäkringen gäller inte om en resa ställs in av resebolaget eller på grund av myndighetsbeslut. Vi rekommenderar dig att kontakta din researrangör eller flygbolag för möjlighet till ersättning.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag befinner mig utomlands?

Om du har en tjänstereseförsäkring och redan var på resmålet när UD:s avrådan om resor utomlands kom, har du ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i tre månader räknat från UD:s avrådan den 14 mars.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag vill åka hem på grund av oro?

Tjänstereseförsäkringen ersätter inte en hemresa för att undvika smitta eller på grund av oro.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag blir akut sjuk utomlands?

Om du redan var på resmålet när UD:s avrådan om resor utomlands kom och blir akut sjuk, betalar tjänstereseförsäkringen ut nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag hamnar i karantän?

Tjänstereseförsäkringen gäller inte om du hamnar i karantän på grund av risk för smittspridning. Om du redan var på resmålet när UD:s avrådan om resor utomlands kom och blir akut sjuk, betalar tjänstereseförsäkringen ut nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Om du är utomlands och behöver hjälp

Om du befinner dig utomlands och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International som är Länsförsäkringars larmcentral. Tel: +46-8-670 4000.

Vid avbrott i verksamheten

Genom försäkringen Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (Sjukavbrottsförsäkring) får du bidrag för företagets försäkrade fasta kostnader om det blir avbrott i verksamheten på grund av att du själv eller någon annan försäkrad nyckelperson drabbas av sjukdom, olycksfall eller dör.

Avbrottsförsäkringen gäller enbart om det inträffar en ersättningsbar faktisk skada i verksamheten, exempelvis en brand eller inbrott, som leder till ett avbrott. Om du måste genomföra ett evenemang utan publik, begränsat antal eller ställa in helt kan du inte få ersättning från avbrottsförsäkringen. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av att det konstaterats smitta i den försäkrade verksamheten.

Jag driver en restaurang i en arena där man nu ställt in evenemang, kan jag få ersättning för uteblivna intäkter?

Nej, avbrottsförsäkringen gäller endast om tillträde till verksamheten hindras genom avspärrning som är beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet. Du kan inte få ersättning från avbrottsförsäkringen för uteblivna intäkter på grund av oron för coronaviruset. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av konstaterad smitta i den försäkrade verksamheten.

Försäkringen gäller inte vid uteblivna leveranser på grund av att leverantören inte kan leverera med anledning av corona. Leverantörsavbrott gäller om det inträffat en ersättningsbar egendomsskada hos leverantören som leder till att du inte kan få leveranser till din verksamhet. 

Det finns ingen försäkring som gäller om dina medarbetare sitter i karantän och måste jobba hemifrån.

Det finns ingen försäkring som gäller om dina kunder uteblir och verksamheten påverkas.

Så gäller bo kvar-försäkringen

Bo kvar ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Med anledning av det rådande läget har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Bo kvar-försäkringen i samband med corona

Så gäller sjukvårdsförsäkringen

Coronaviruset omfattas av Smittsskyddslagen och därför gäller inte sjukvårdsförsäkringen, varken för privatpersoner eller företag. Vid andra sjukdomar och åkommor gäller sjukvårdsförsäkringen som vanligt. Har du frågor om coronaviruset så hänvisar vi dig till Folkhälsomyndigheten för att få den senaste informationen.

Frågor och svar om sjukvårdsförsäkringen och coronaviruset

Använd gärna samtalsstödet

I oroliga tider kan det vara bra att få professionell stöttning. Många väljer därför att nyttja det samtalsstöd som ingår i sjukvårdsförsäkringen. Beroende på vilket område du behöver hjälp inom får du prata med antingen en psykolog, jurist, ekonom eller en hälsocoach. Chefer eller HR-ansvariga som behöver stöttning, exempelvis i svåra medarbetarsamtal, kan nyttja motsvarande stöd för chefer.