Corona - Så gäller din försäkring

Här får du svar på hur dina försäkringar gäller i samband med spridningen av coronaviruset.

Så gäller din reseförsäkring

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller bland annat om du blir akut sjuk eller är med om en olycka under resan. Vi ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för vård och eventuell hemresa om du måste resa hem på annat sätt än planerat. Du kan också få ersättning om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom.

Resor och Coronapandemin

UD avråder inte längre från resor med anledning av pandemin, eftersom pandemisituationen förbättrats över hela världen och många länder lyft sina restriktioner. I en del länder finns dock fortfarande restriktioner som kan påverka en resa såsom krav på munskydd, uppvisande av negativa PCR-tester eller vaccinationsintyg. I vissa länder råder också inreseförbud för utländska resenärer. Generellt sett är det enklare att resa om man i förväg tar reda på vad som gäller på resmålet och följer lokala regler och rekommendationer. Om smittspridningen ökar kan ett land väldigt snabbt besluta om vilka andra länders medborgare det vill släppa in, vilka resenärer som ska testas, karantänsregler, utegångsförbud med mera. Vi ersätter inte merkostnader, reseavbrott med mera om du måste sitta i karantän på grund av risk för smittspridning eller på annat sätt begränsas under din resa.

Frågor och svar

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag har vaccinerats mot Covid-19 och blir akut sjuk utomlands?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller om du insjuknar akut i Covid-19 eller andra sjukdomar på resmålet. Hemförsäkringen betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård, medicin och eventuell hemtransport om det är medicinskt motiverat. Du ska ha varit frisk och inte sökt vård för samma eller liknande symptom innan resan.

Du får inte ersättning om din resa begränsas på grund av länders restriktioner, exempelvis krav på karantän eller nekad inresa om du saknar begärda handlingar.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag inte har kunnat vaccinera mig?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller som vanligt om du reser utomlands till ett land som UD inte avråder från att resa till. Blir du akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall och behöver söka läkarvård på resmålet ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för vård och eventuell hemtransport om det är medicinskt motiverat.

Hur gör jag för att få ett resekort eller reseintyg?

Resekortet hittar du i vår app. Där har vi samlat tips och råd för dig som ska ut och resa. I appen finns kontaktuppgifter till SOS International och ditt försäkringsnummer. Du hittar dessutom närmaste vårdgivare om du råkar ut för sjukdom eller olycksfall under utlandsresan.

Kontakta oss om du behöver ett särskilt intyg som visar att försäkringen gäller kostnader för vård om du insjuknar akut i Covid-19.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag vill ställa in en planerad resa?

Avbeställningsskyddet finns i vårt utökade reseskydd. Det utökade reseskyddet ingår alltid i vissa hemförsäkringar medan andra behöver kompletteras med det. För att ta reda på om det utökade reseskyddet ingår i din hemförsäkring kan du läsa mer om reseförsäkringen.

Avbeställningsskyddet gäller om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Sjukdom ska kunna styrkas med ett läkarintyg eller ett positivt PCR-test som visar en pågående infektion i Covid-19. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av enbart förkylningssymtom, oro för att smittas eller att UD avråder från resor. Vi rekommenderar dig att kontakta researrangören eller flygbolaget för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan. Du kan också läsa om dina rättigheter hos Konsument Europa.

Har du betalat minst 75 procent av resan med Länsförsäkringars bank- och betalkort har du också ett avbeställningsskydd. 

Jag har varit sjuk i Covid-19 men känner mig frisk nu och vill resa. Hur gäller min försäkring?

Försäkringen gäller som vanligt om du reser utomlands och insjuknar akut eller drabbas av ett olycksfall och behöver söka läkarvård på resmålet.

Men - det finns en risk för att försäkringen inte gäller på grund av ditt hälsotillstånd. Du bör därför göra en medicinsk förhandsbedömning av hur din sjukdom kan påverkas av resan. Försäkringen ersätter inte kostnader för vård om din sjukdom förvärras när du är utomlands. Covid-19 är en ny sjukdom och kunskap saknas fortfarande om sjukdomen kan innebära problem på sikt som exempelvis nedsatt lungfunktion.

Här kan du läsa mer om Medicinskt förhandsbesked

Information från UD

Läs den senaste informationen från UD

UDs reseinformation

UD - frågor och svar om reseavrådan

Ladda gärna ner UD:s app Resklar

Om du ska resa till ett EU-land hittar du uppdaterad information för varje land på webbplatsen Re-open EU​.

Om du är utomlands och behöver hjälp

Om du befinner dig utomlands och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International som är Länsförsäkringars larmcentral. Tel: +46-8-670 4000.

Så gäller din bilförsäkring

Ska du resa med bil i Europa? Det kan bli väldigt annorlunda

Nu öppnar UD upp för resor till vissa länder och en del kommer våga ta sig ut i Europa med bil. Men många länder i Europa som har haft en tuff nedstängning kämpar fortfarande med att komma igång. Det innebär att allt på semesterdestinationen kanske inte kommer fungera normalt. Att snabbt arrangera boende, hyrbil eller en hemresa om bilen eller motorcykeln går sönder, kan just nu bli svårare än i normala fall.

Länsförsäkringar samarbetar med SOS International som har beredskap att hjälpa kunder som väljer att ta bilen i sommar. Det som blir en utmaning är att utbudet som vi är vana vid i Europa men även i Sverige inte är på samma nivå som tidigare.

Tillsammans med SOS International arbetar vi för att lösa alla tänkbara situationer som kan uppstå på resan och denna sommar är inget undantag. Men många av de branscher som kämpar extra hårt just nu är bland annat hyrbilsföretag, verkstäder och bärgare. Det kan även påverka tillgången till hotellrum och andra transporter som tåg, buss eller flyg. Det kan även innebära att, om din bil måste bärgas, du inte får följa med bärgaren i förarhytten som är vanligt annars.

SOS Internationals nätverk fungerar i dagsläget i samtliga EU och EES länder samt i alla Gröna kortet-länder och de kan erbjuda hjälp enligt försäkringsvillkoren.

Läs mer om Gröna kortet-länder

Läs mer hos SOS International
Bilsemester utomlands - lokala förutsättningar kan skapa problem
Tips och råd inför bilsemester i Sverige

Gäller bilförsäkringen precis som vanligt om jag reser med min bil i länder som UD avråder från resor till?

Den vanliga bilförsäkringen gäller, men i de länder UD avråder från resor ersätts inte eventuella merkostnader vid en skada som kan uppstå på grund av att landet exempelvis stänger sina gränser eller verkstäder med anledning av coronapandemin.

Så gäller bo kvar-försäkringen

Bo kvar ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Med anledning av det rådande läget har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Bo kvar-försäkringen i samband med corona

Så gäller sjukvårdsförsäkringen

Coronaviruset omfattas av Smittsskyddslagen och därför gäller inte sjukvårdsförsäkringen, varken för privatpersoner eller företag. Vid andra sjukdomar och åkommor gäller sjukvårdsförsäkringen som vanligt. Har du frågor om coronaviruset så hänvisar vi dig till Folkhälsomyndigheten för att få den senaste informationen.

Frågor och svar om sjukvårdsförsäkringen och coronaviruset

Använd gärna samtalsstödet

I oroliga tider kan det vara bra att få professionell stöttning. Många väljer därför att nyttja det samtalsstöd som ingår i sjukvårdsförsäkringen. Beroende på vilket område du behöver hjälp inom får du prata med antingen en psykolog, jurist, ekonom eller en hälsocoach. Chefer eller HR-ansvariga som behöver stöttning, exempelvis i svåra medarbetarsamtal, kan nyttja motsvarande stöd för chefer.

Så gäller din företagsförsäkring

Är du företagare? Här är vad som gäller för dina företagsförsäkringar.