Vilken självrisk gäller?

Grundsjälvrisken är 20 procent av gällande prisbasbelopp. För vissa skadehändelser gäller en förhöjd självrisk.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 9 har fått hjälp av svaret