Vilken självrisk gäller?

Grundsjälvrisken är 20 procent av gällande prisbasbelopp. För vissa skadehändelser gäller en förhöjd självrisk.

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 100 har fått hjälp av svaret