Vilken försäkring är bäst till barn?

Den mest omfattande försäkringen som du kan köpa till barn mellan 0-17 års ålder är en individuell barnförsäkring som ger ersättning både vid olycksfallsskada och sjukdom.

I barnförsäkringen ingår de viktigaste ersättningarna som är: medicinsk och ekonomisk invaliditet (ersättning vid bestående funkitonsnedsättning), ersättning direkt vid diagnoser som till exempel cancer, kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom, månadsersättning vid långvarig sjukskrivning och ersättning vid sjukhusvistelse.

Tänk på att det finns begräsningar i försäkringsskyddet för vissa sjukdomar. Se frågorna ”Vilka sjukdomar ersätts inte” och ”Vad gäller för diagnosersättning i barnförsäkringen.

Hjälpte det här svaret dig? 68 av 136 har fått hjälp av svaret