Vilken avkastning räknar ni med vid en ändring av villkor till Nya Trad?

Vårt avkastningsantagande bygger på historiska data och förväntad avkastning i en tillgångs-portfölj som innehåller en för Nya Trad normal mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar. Vilken avkastning som vi har räknat med framgår av prognosen för din försäkring.

Hjälpte det här svaret dig? 9 av 22 har fått hjälp av svaret