Vilken avkastning hade Nya Världen 2021?

Avkastningen i Nya Världen följer värdeutvecklingen på finansmarknaden. Avkastningsräntan för Nya Världen har varit 21,3 procent.

Hjälpte det här svaret dig? 11 av 23 har fått hjälp av svaret