Vilken avkastning hade Nya Världen 2019?

Avkastningen i Nya Världen följer värdeutvecklingen på finansmarknaderna vilka under stora delar av 2019 präglats av låga räntor och stark utveckling på aktiemarknaderna. Avkastningen i Nya Världen blev därför också positiv och slutade året på 17,6 procent.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 2 har fått hjälp av svaret