Vilken avkastning hade Nya Världen 2020?

Avkastningen i Nya Världen följer värdeutvecklingen på finansmarknaden som präglades av stora rörelser i början på året till följd av Coronaviruset men har i slutet av året återhämtat sig. Avkastningen i Nya Världen slutade positivt på 6,5 procent.  

Hjälpte det här svaret dig? 10 av 19 har fått hjälp av svaret