Vilka sjukdomar ersätts inte av barnförsäkringen?

Försäkringen gäller inte för sjukdom om symtom visats sig innan försäkringen börjat gälla.

Vid epilepsi, missbildningar och kromosomavvikelser, psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar till exempel ADHD, vissa sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet samt vissa ämnesomsättningssjukdomar är ersättningen för medicinsk invaliditet begränsad till högst 19% av försäkringsbeloppet. För dessa sjukdomar lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet, rehabiliterings-/hjälpmedel, läke- och resekostnader, kostnadsbidrag och månadsersättning vid arbetsoförmåga.

Hjälpte det här svaret dig? 152 av 768 har fått hjälp av svaret