Vilka försäkringar i Pensionsplanen får rabatt?

Pensionplanens (Friplan, Länsplan, Basplan) sjukförsäkring, betalningsbefrielseförsäkring, sjukkapital, efterlevandekapital och affärskapital som är tecknade före 1 januari 2013.