Vilka företag kan teckna tjänstepension?

Friplan är ett tjänstepensionsavtal som vänder sig till aktiebolag och handelsbolag som vill teckna tjänstepension till sina anställda. Friplan är till för de bolag som saknar kollektivavtal men vill erbjuda en tjänstepensionslösning som motsvarar innehållet av Sveriges vanligaste kollektivavtal, ITP. Om du är egenföretagare och bara vill skaffa pension till dig själv gör du det här istället.

Hjälpte det här svaret dig? 4 av 6 har fått hjälp av svaret