Vilka fonder hade lägst avkastning 2021?

I fonder med mycket hög risk är svängningarna ofta stora och
avkastningen kan skilja sig åt kraftigt år från år. För 2021 var det
tillväxtmarknadsfonder och fonder inriktning mot Kina och Latinamerika som återfinns på listan med fonder med lägst avkastning.

Fond                                                          Utveckling 2021 i procent

  

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic

-12,8

JPM China A

-12,1

Robeco Chinese Equities

-10,9

BlackRock Latin America

-6,9

PineBridge Latin America

-6,0

 

 
Hjälpte det här svaret dig? 4 av 4 har fått hjälp av svaret