Vilka betalningssätt finns att välja mellan?

Till varje faktura bifogas en inbetalningsavi som är förtryckt med gällande fakturanummer, OCR-nummer och det belopp som ska betalas. Inbetalningsavi bifogas dock inte när betalning sker via autogiro.

Det finns följande betalningssätt att välja mellan som alternativ till den förtryckta inbetalningsavin:

Autogiro

Betalas premien via autogiro och täckning måste finnas den sista bankdagen i månaden.

Har du BankID eller mobilt BankID kan du enkelt ansöka om autogiro här.

Internet

Betalas premien via Internet är det viktigt att ange rätt bankgironummer (se fråga 4), det belopp som ska betalas samt det OCR-nummer som finns angivet på den förtryckta inbetalningsavin. Saknas tillgång till OCR-numret kan OCR-nr till Friplanen skapas genom att sätta en 8 framför det tiosiffriga fakturanumret och 36 efter, t ex 8100396789536. De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 36) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.

Egen ifylld inbetalningsavi

Om inbetalningsavin fylls i på egen hand är det viktigt att ange rätt bankgironummer (se fråga 4), det belopp som ska betala och OCR-nr till Friplanen. OCR-nr till Friplanen skapas genom att sätta en 8 framför det tiosiffriga fakturanumret och 36 efter, t ex 8100396789536. De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 36) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.

Hjälpte det här svaret dig? 11 av 327 har fått hjälp av svaret