Vilka bankgirokonton ska jag använda när jag betalar till tjänstepension Friplan?

Löpande premier betalas in på bankgirokonto 5968-5941. Om du inte använder den förtryckta avin ska det belopp som ska betalas och fakturanumret kompletterat med siffran 8:a före och siffran 36:e efter fakturanumret (ex 813526259736) anges. De siffror som läggs till fakturanumret (8 och 36) är viktiga för att vi på Länsförsäkringar ska kunna urskilja att betalningen avser tjänstepension Friplan.

Extra premier betalas in på bankgirokonto 5968-0850. Ange försäkringsnummer på avin. Ange även att det avser en extra premieinbetalning.

Förtryckta inbetalningskort kan erhållas genom ditt länsförsäkringsbolag/din försäkringsrådgivare.

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 22 har fått hjälp av svaret