Vilka av Länsförsäkringars fonder har i dagsläget ryska innehav?

I dagsläget har våra Bekväma fonder, Sparmålsfonderna, Länsförsäkringar Mix och Länsförsäkringar Multistrategi vissa indirekta investeringar i statspapper från Ryssland och Belarus via underliggande externa fonder. Detta hanteras genom att vi kontaktar de externa förvaltarna och uppmanar dem att sälja av innehaven. På grund av ett rådande handelsstopp är det dock just nu inte möjligt att sälja denna typ av innehav.

Utöver det har Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv och Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära för tillfället direktinvesteringar i ryska bolag. Det handlar i dagsläget om cirka 1 procent av vardera fond som är investerat i Ryssland.

Exkluderingskriterier har införts för noterade ryska bolag som kontrolleras, via majoritetsägande, av ryska staten och/eller regioner i Ryssland. I nuläget har nio ryska noterade bolag lagts till vår exkluderingslista av den anledningen. Tre av dessa finns i våra fonder och kommer säljas av så snart handelsstoppet hävs och det är möjligt.

Utöver våra egna fonder erbjuder vi även ett flertal externa fonder i vårt utbud, varav flera kan ha mindre, ryska innehav. Dessutom finns ett flertal externa Rysslandsfonder i vårt utbud, vilka för närvarande är handelsstoppade. Du hittar en uppdaterad lista på vilka fonder som är berörda av handelsstopp här.

Hjälpte det här svaret dig? 32 av 41 har fått hjälp av svaret