Vilka är mina skyldigheter?

Bas 

Du ska svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen.

Plus

Du ska svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen samt betala premien.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 2 har fått hjälp av svaret