Vem ska försäkra - köparen eller säljaren?

I de flesta köpeavtal förekommer ett leveransvillkor som t ex "FOB" eller "CIF". Leveransvillkoret reglerar, mellan säljare och köpare, vem av dem som ska utföra vissa huvudfunktioner som t ex att arrangera transport, betala frakt och teckna försäkring. Leveransvillkoret avgör också vem som ska löpa transportrisken och hur långt. Risk-övergången mellan säljare och köpare är preciserad. Observera att fraktbetalning eller betalning av transportförsäkring inte har samband med ansvar för godset under transport.

För att undvika tolkningstvister beträffande leveransvillkor hänvisar ofta köpare och säljare till "INCOTERMS", vilka varken är någon lag eller konvention, utan ett internationellt regelsystem som parterna i köpeavtalet kommer överens om att tillämpa. De säljs av Internationella Handelskammarens Svenska National kommitté.

Som företagare i Sverige bör man försöka tillse att transportförsäkring tecknas i Sverige. Då har man ett grundförhållande till sin svenske försäkringsgivare. Länsförsäkringar har en egen organisation för sjö- och transportförsäkring som ger råd både vad gäller val av leveransvillkor och försäkringslösning.

Som importör är det fördelaktigt att försäkra i Sverige bland annat därför att skaderegleringen kommer att ske här. Tecknas försäkring i Länsförsäkringar står vår skadeservice till förfogande för omedelbara åtgärder.

Vid export är det också fördelaktigt att försäkra i Sverige. Man får komma ihåg att varan inte är såld på ett tillfredsställande sätt förrän den är betald. Det kan då vara vanskligt att låta varans betalning bero på om köparen har tecknat en tillförlitlig transportförsäkring.

Läs mer om vår transportförsäkring av varor och gods.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 10 har fått hjälp av svaret