Varför syns inte mitt blippköp på kontot?

Ibland förekommer det att butiker väljer att inte kontrollera saldot på ditt konto för att snabba upp betalningen, vilket gör att vi som bank inte omedelbart vet om ditt köp. Vi redovisar dina köp på kontot så snart vi får information om ditt köp från butiken.

Hjälpte det här svaret dig? 100 av 117 har fått hjälp av svaret