Varför står det att jag har 0 procent i en fond när jag har ett kapital i fonden?

Fördelningen i procent visas i hela tal. Om fondinnehavet är mindre än 0,5% av hela portföljen avrundas det till 0%. Det kan också bli 0% procent "kvar" om övriga fondinnehav har en decimal som avrundas uppåt. Till exempel om du har tre fonder, varav ett utgör 96,6 procent och ett annat 2,6 procent, och det tredje 0,8 procent. Då blir summan av de två första till 100 procent (97 + 3) och det tredje blir 0 procent. Det andra scenariot kommer att rättas.

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 12 har fått hjälp av svaret