Varför ska lånebeloppet delas upp i flera lån?

Fördelen med att dela upp lånebeloppet är att det ger möjlighet att välja olika räntebindning på de olika lånen

Genom att ha olika räntebindning sprider du dina risker på grund av att din ränta kommer att bestämmas vid olika tidpunkter

Även om du vill ha samma räntebindning idag på hela lånebeloppet kan det vara bra att dela upp lånebeloppet på flera lån. Detta för att göra det möjligt att vid framtida villkorsförändringstillfällen kunna välja olika räntebindning.

Hjälpte det här svaret dig? 8 av 14 har fått hjälp av svaret