Varför ska jag köpa en tjänstepension för egenföretagare?

Du som driver eget eller nyligen har startat företag behöver vara en bra arbetsgivare för dig själv – både kortsiktigt och långsiktigt. Vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start ger ett bra skydd vid exempelvis långvarig sjukdom eller olycksfall och en enkel start på ditt pensionssparande.

Du slipper göra krångliga val, vi har gjort dem åt dig. 

Hjälpte det här svaret dig? 18 av 26 har fått hjälp av svaret