Varför ska jag inte spara i en IPS?

Det är ofördelaktigt att spara i ett individuellt pensionssparande, IPS på grund av att avdragsrätten togs bort 2016. Avdragrätten innebär att du kan göra avdrag i din deklaration upp till ett visst belopp. 

 

Hjälpte det här svaret dig? 34 av 55 har fått hjälp av svaret