Varför måste ni sänka utbetalningarna för vissa försäkringar?

Nuvarande utbetalningstakt bygger på en för hög prognos på värdetillväxt (prognosränta) än vad som är realistiskt i dagens finansiella marknader med extremt låga räntor. Därför sänker vi utbetalningarna. Om vi inte gjorde det så tvingas vi ta pengar från kunder vars försäkringar ännu inte är under utbetalning, och det skulle inte vara rättvist. Observera att utbetalningen aldrig kan bli lägre än det avtalade beloppet.

Hjälpte det här svaret dig?