Varför kan värdetillväxten bli bättre i Nya Trad?

Gamla Trads höga nivå på garantin begränsar vårt utrymme att placera i annat än räntebärande tillgångar med låg avkastning. I Nya Trad där den garanterade räntan är lägre har vi större möjlighet att placera mer av sparandet i aktier, fastigheter och andra tillgångar som på sikt bedöms kunna ge en bättre avkastning än räntebärande tillgångar. För vissa typer av försäkringar sänks även avgifterna vilket också bidrar till bättre värdetillväxt på försäkringskapitalet.

Hjälpte det här svaret dig? 12 av 15 har fått hjälp av svaret