Varför införs en rabatt på priset?

Vi kan ge rabatten tack vare att våra försäkringsutbetalningar har blivit lägre än vad vi räknade med då priset sattes. Det har skapat ett ekonomiskt överskott i de flesta av våra liv- och sjukförsäkringsprodukter som vi nu vill att våra kunder ska få ta del av genom ett lägre pris. Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att vi inte delar ut någon vinst till ägaren. Istället ska ni kunder få ta del av de överskottet som uppstår i verksamheten.