Varför infördes en rabatt på priset och när tas rabatten bort?

Vi hade ett ekonomiskt överskott i de flesta av våra liv- och sjukförsäkringsprodukter som vi ville att våra kunder skulle få ta del av genom ett lägre pris.  Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att vi inte delar ut någon vinst till ägaren. Istället ska ni kunder få ta del av överskott som uppstår  i verksamheten.

När rabatten infördes var tanken att den skulle omprövas varje år. Utifrån den påverkan vi ser att den pågående Coronakrisen riskerar att ha på våra kunders  ekonomi så har vi valt att låta rabatten ligga kvar ytterligare ett kvartal till 1 oktober 2020