Varför infördes en rabatt på priset?

Vi hade ett ekonomiskt överskott i de flesta av våra liv- och sjukförsäkringsprodukter som vi ville att våra kunder skulle få ta del av genom ett lägre pris.  Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att vi inte delar ut någon vinst till ägaren. Istället ska ni kunder få ta del av överskott som uppstår  i verksamheten.