Varför godkänner Länsförsäkringar Bank inte handel med kryptovaluta, exempelvis Bitcoin?

Länsförsäkringar Bank har skyldighet att motverka risk för ekonomisk brottslighet och med beaktande av säkerhetsrisker förknippade med transaktioner för handel med oreglerad valuta så har Länsförsäkringar Bank beslutat att neka handel med kryptovalutor.

Kryptovalutor, så som Bitcoin, är oreglerade och inte möjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt. Det finns flera säkerhetsrisker förknippade med transaktioner för handel med oreglerade valutor.

Det saknas konsumentskydd och tillsyn gällande kryptovalutor vilket gör att handel med kryptovalutor är olämpligt för merparten av konsumenterna.

Hjälpte det här svaret dig? 43 av 258 har fått hjälp av svaret