Varför godkänner Länsförsäkringar inte handel med kryptovaluta, exempelvis Bitcoin och NFT?

Som bank är vi skyldiga att motverka risk för ekonomisk brottslighet. Kryptovalutor är oreglerade och inte möjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt och det finns därför flera säkerhetsrisker förknippade med dem. Därför godkänner vi inte transaktioner för handel med kryptovaluta.

Samma sak gäller för NFT (non-fungible token) vilket kan beskrivas som ett digitalt värdebevis, baserat på blockkedjeteknik som kopplas till ett virtuellt eller fysiskt objekt. De plattformar som erbjuder handel med NFT är inte reglerade och har liten eller ingen kundkontroll, vilket gör att dessa handelsplatser är förknippade med stora säkerhetsrisker.

Utöver detta saknas det dessutom konsumentskydd och tillsyn för kryptovalutor och NFT.

Hjälpte det här svaret dig? 74 av 419 har fått hjälp av svaret