Varför finns det olika NSAB och måste jag avtala om den senaste?

I takt med att transportbranschen utvecklas tas nya versioner av NSAB fram. Den senaste versionen är NSAB 2015. Eftersom bestämmelserna är frivilliga finns det inget krav på att den senaste versionen måste användas. Viktigt att tänka på är att de olika versionerna skiljer sig åt!

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret