Varför får jag frågor om tidigare affärer och erfarenhet när jag lägger en order?

Banken har lagkrav på att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med en viss typ av värdepapper.

Du kan lägga order utan att svara på frågorna, men då måste Banken informera att Banken inte bedömt det finansiella instrumentet som passande för dig samt ställa frågorna vid nästa tillfälle.

Hjälpte det här svaret dig? 21 av 27 har fått hjälp av svaret