Varför får inte mitt barn under 16 år något eget erbjudande om fortsättningsförsäkring?

Barn som är under 16 år omfattas automatiskt av ett barnskydd om vårdnadshavaren väljer att tacka ja till sitt erbjudande om fortsättningsförsäkring. Barnskyddet innebär ett livskydd på 1 pbb som år 2022 motsvarar 48 300 kr. Beloppet betalas ut till barnets dödsbo, men är inte ett fullgott försäkringsskydd för barn. Det är viktigare att se till att barnet har en barnförsäkring som är mycket mer omfattande då den ger ersättning om barnet råkar ut för en olycksfallsskada eller sjukdom. Har ditt barn ingen barnförsäkring kan du läsa mer och ansöka om en sådan här på vår webbplats: lansforsakringar.se/privat/forsakring/personforsakring/