Varför behövs en hälsodeklaration för sjuk- och olycksfallsförsäkringen?

För att vi ska kunna ge dig rätt försäkringsskydd vid sjukdom behöver vi uppgifter om din hälsa. Det är viktigt att du lämnar korrekt information. Är de uppgifter du lämnat ofullständiga kan det leda till att din försäkring inte gäller.

Hjälpte det här svaret dig? 30 av 49 har fått hjälp av svaret