Varför är kostnaden på försäkringen olika för mig och min make/maka/sambo?

Kostnaden för försäkringen är beroende av ålder och även det försäkringsbelopp som försäkringen har. Om även din make/maka/sambo har haft Basliv och därmed också fått ett erbjudande så kan därför försäkringsbelopp och pris skilja sig åt mellan era försäkringar.