Varför är försäkringsbeloppet olika för mig och min make/maka/sambo?

Försäkringsbeloppets storlek är beroende av ålder och även priset på försäkringen. Om även din make/maka/sambo har haft Basliv och därmed också fått ett erbjudande så kan försäkringsbelopp och pris skilja sig åt mellan era försäkringar. På försäkringsbeskedet kan du se vid vilken ålder försäkringsbeloppet minskar.