Var gäller båtförsäkringen?

Försäkringen gäller Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.

Om du planerar att gå utanför dessa områden ber vid dig kontakta oss i god tid innan avresan.

Hjälpte det här svaret dig? 75 av 117 har fått hjälp av svaret