Vad omfattar transportförsäkringsskyddet?

Försäkringen är för vanligt styckegods som emballeras oftast av "allrisk"-karaktär, även om alla risker inte omfattas av försäkringen.

Huvudregeln är att varan skyddas från dörr till dörr eller så länge som kunden löper transportrisken eller åtagit sig att försäkra. Förutom katastrofriskerna att fartyget sjunker, bilen kör i diket, det uppstår brand etc., utgår ersättning för de vanliga skadeorsakerna - stöld, förlust, bräckage. Skada till följd av att varan ruttnar eller möglar ersättes inte.

För vissa stapelvaror som olja, malm etc. tillämpas andra försäkringsvillkor som bara ger ett skydd för katastrofriskerna. Här föreligger oftast inget behov av att försäkra sig mot t ex stöldrisken.

Vad som ersättes är själva varuvärdet, (inkl. frakt) vanligen höjt med en schablonmässigt beräknad handelstvist på 10%. Indirekta kostnader som förseningsböter, förlust av marknad etc., ersättes inte. För detta finns tilläggsförsäkringar, vilka kan bli aktuella vid handel med t ex säsongs- eller modevaror.

Vid transport av varor i retur eller av begagnade varor, måste en separat överenskommelse träffas. De flesta företag tecknar även en tilläggsförsäkring för att varan kan skadas till följd av krig eller strejk. (Minrisken är fortfarande aktuell.)

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 13 har fått hjälp av svaret