Vad omfattar försäkringen?

Ersättning för skadestånd enligt gällande ansvarsregler och standardavtal som exempelvis lag om inrikes vägtransport, lag om internationell befordran på väg (CMR-konventionen), Allåk 86, Alltrans 2007, Allbud 98. Skadeståndet avser vanligen ersättning till följd av skada på, förlust eller minskning av godset.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 7 har fått hjälp av svaret