Vad menas med begreppet kategori? Behöver jag ange det?

Kategori används ofta av större företag och innebär att företaget kan dela in sina anställda i olika grupper. Anledningen till indelningen kan vara bokföringsmässig eller att olika kategorier har olika pensionsvillkor. Olika utskrifter är sedan sorterade efter kategoriindelningen. En kategori kan vara t ex "Tjänsteman".

Om inget anges så blir det standard "samtliga anställda".

Hjälpte det här svaret dig? 6 av 22 har fått hjälp av svaret