Vad kan min olycksfalls- och sjukförsäkring hjälpa till med?

Om du drabbas av en svår sjukdom eller allvarlig skada kan betydande engångsbelopp lämnas som komplement till de ersättningar som betalas ut via samhällsskyddet. Du kan till också få ersättning per dag när du vistas på sjukhus.  Mer information om försäkringens omfattning och dess begräsningar hittar du i förköpsinformationen.

Hjälpte det här svaret dig? 28 av 75 har fått hjälp av svaret