Vad kan jag handla hos Länsförsäkringar?

Hos oss kan du handla med svenska aktier och aktierelaterade värdepapper till exempel teckningsoptioner, teckningsrätter, konvertibler och depåbevis. Du kan även handla med räntebärande värdepapper som är noterade på Stockholmsbörsen till exempel premieobligationer, strukturerade produkter och statsskuldsväxlar.

Hjälpte det här svaret dig? 88 av 205 har fått hjälp av svaret