Vad innebär tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd?

Vår tilläggsförsäkring Utökat reseskydd är något du kan lägga till i din hemförsäkring för att få ersättning för eventuella förseningar under dina resor.

Då får du ersättning:
Har du påbörjat resan och flyget blir inställt eller försenat mer än åtta timmar får du 1 000 kronor. Blir du försenad mer än 36 timmar får du 2 000 kronor till. Högsta ersättningen är 3 000 kronor per person.

Du får 1 000 kronor om ditt bagage är försenat till resmålet mer än åtta timmar, efter 36 timmar får du 1 000 kronor till.

Du får ersättning om du måste avbeställa din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Om du avbokar resan på grund av andra orsaker får du ingen ersättning.

Läs mer om Tilläggsförsäkringen med utökat reseskydd

Hjälpte det här svaret dig? 93 av 189 har fått hjälp av svaret