Vad innebär kvalificeringstiden i sjukhjälpen?

Om du har fått ersättning från sjukhjälpen måste du ha varit fullt arbetsför i tolv månader för att få ersättning på nytt. Kvalificeringstiden räknas från sista sjukskrivningsdagen. Sjukskrivningsperioder kortare än femton dagar påverkar inte kvalificeringstiden.

Hjälpte det här svaret dig? 8 av 14 har fått hjälp av svaret