Vad innebär kvalificeringstiden i sjukhjälpen?

Om du har fått ersättning från sjukhjälpen måste du ha varit fullt arbetsför i tolv månader för att få ersättning på nytt. Kvalificeringstiden räknas från sista sjukskrivningsdagen. Sjukskrivningsperioder kortare än femton dagar påverkar inte kvalificeringstiden.

Hjälpte det här svaret dig? 17 av 34 har fått hjälp av svaret