Vad innebär fullvärde?

Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns något försäkringsbelopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek. Vi betalar vad skadan värderas till enligt värderingsreglerna, med avdrag för självrisk och eventuella avdrag för åsidosättande av aktsamhetskraven.

Två förutsättningar finns:

  • att du lämnar riktiga och fullständiga uppgifter till oss när du tecknar försäkringen
  • att du anmäler ändrade eller felaktiga uppgifter till oss.
Hjälpte det här svaret dig? 21 av 58 har fått hjälp av svaret