Vad innebär en medicinsk förhandsbedömning?

Vid en medicinsk förhandsbedömning tittar man på vilken behandling du har fått för din sjukdom under de tre senaste månaderna innan planerat avresedatum. Bedömningen kan leda till två olika resultat:

  1. Fullt försäkringsskydd: Din sjukdom visar inte att du har ett vårdbehov och försäkringen täcker eventuella behandlingskostnader relaterade till din sjukdom.
  2. Delvis täckning: Du har ett vårdbehov för din sjukdom och försäkringen täcker inte eventuella behandlingskostnader relaterade till sjukdomen.
Hjälpte det här svaret dig? 110 av 173 har fått hjälp av svaret