Vad innebär en delvis täckning, kan jag resa?

En medicinsk förhandsbedömning gäller endast din redan befintliga sjukdom. Försäkringen gäller som vanligt för akut sjukdom eller olycksfall som inte har något samband med din redan befintliga sjukdom.

Hjälpte det här svaret dig? 105 av 159 har fått hjälp av svaret