Vad innebär det att barnförsäkringen ger ekonomiskt skydd?

Om ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller allvarlig skada kan betydande engångsbelopp lämnas som komplement till de ersättningar som betalas ut via samhällsskyddet.

En barnförsäkring kan även hjälpa dig som förälder om ditt barn har ett utökat vårdbehov. Då lämnas ett kostnadsbidrag om du som vårdnadshavare beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.

Tänk på att det finns begräsningar i försäkringsskyddet för vissa sjukdomar. Se frågorna ”Vilka sjukdomar ersätts inte” och ”Vad gäller för diagnosersättning i barnförsäkringen".

Hjälpte det här svaret dig? 45 av 148 har fått hjälp av svaret