Vad innebär borttransport och destruktion av skadad vara?

Om en vara blir totalskadad i samband med en transport och innehåller miljöfarliga substanser måste den enligt lag destrueras.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 5 har fått hjälp av svaret