Vad ingår i hemförsäkringen?

I vår hemförsäkring ingår bland annat egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. I bostadsrätts- och hyresrättsförsäkringen ingår dessutom skydd vid id-stöld och ett grundskydd vid resa. I en villaförsäkring ingår inte något skydd vid resor.

Våra hemförsäkringar

Hjälpte det här svaret dig? 168 av 779 har fått hjälp av svaret