Vad ingår det för skydd vid olycksfall?

Skulle du råka ut för en olycka som leder till bestående invaliditet får du ett engångsbelopp genom din tjänstepension för egenföretagare Friplan Start.

Maxbeloppet är 40 prisbasbelopp. Beloppet som betalas ut bestäms i förhållande till graden av invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt och kan även lämna viss ersättning för läkarvård, resor och andra kostnader till följd av ett olycksfall.

Hjälpte det här svaret dig? 40 av 500 har fått hjälp av svaret