Vad har återbäringsräntan varit under 2021?

Nya Trad har haft en genomsnittlig återbäringsränta på 13,8 %
Från 1 januari till 31 januari: 3 %
Från 1 februari till 31 mars: 5 %
Från 1 april till 30 juni: 7 %
Från 1 juli till 31 oktober: 9 %
Från 1 november till 31 december: 6 %
I oktober tilldelades en extra återbäringsränta med engångseffekt 7 %

Gamla Trad har haft en genomsnittlig återbäringsränta på 11,3 %
Från 1 januari till 31 januari: 2 %
Från 1 februari till 31 mars: 3 %
Från 1 april till 30 juni: 4 %
Från 1 juli till 31 oktober: 6 %
Från 1 november till 31 december: 4 %
I oktober tilldelades en extra återbäringsränta med engångseffekt 7 %

Hjälpte det här svaret dig? 15 av 25 har fått hjälp av svaret